DD VI

DATA MINING
(DM)

DIGITAL DOUBLES
(DD)

Tổng quan

 1. Người dùng có thể bàn giao việc quản trị tài khoản mạng xã hội của họ cho trí tuệ nhân tạo.
 2. Trí tuệ nhân tạo thêm người vào danh sách bạn bè của bạn theo một thuật toán nhất định dựa vào vị trí và mối quan tâm.
 3. Trí tuệ nhân tạo quản lý các tài khoản của những nhà khai thác dữ liệu để họ trở thành một mạng lớn duy nhất.

 

Tổng quan

 1. Người dùng muốn tham gia bán hàng tích cực có thể có một công cụ mới để tăng doanh số của họ.
  Một công cụ mới cho người dùng tham gia bán hàng tích cực
 2. Digital Doubles có thể tương tác tương ứng với số lượng người dùng không giới hạn.
 3. Người dùng có thể sử dụng Digital Doubles để bán hàng, tìm kiếm thông tin, tìm kiếm đối tác kinh doanh và nhà đầu tư.

Hoạt động như thế nào?

 1. Khi chúng tôi cần bán một sản phẩm hoặc dịch vụ, chính trí tuệ nhân tạo sẽ chọn chiến lược.
 2. Tiếp theo, trí tuệ nhân tạo kích hoạt các Digital Doubles trong mỗi tài khoản của nhà khai thác.
 3. Các Digital Doubles tham gia vào trò chuyện với những người được chọn trong nhóm mục tiêu của bạn.


Hoạt động như thế nào?

 1. Digital Doubles được neo vào bất kỳ hồ sơ nào trong mạng xã hội mà bạn chỉ định.
 2. Nó sử dụng chiến lược bạn đặt ra và nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của bạn như thể đó là một con người thực sự.
 3. Digital Doubles cũng nhận được từ bạn kịch bản bán hàng ban đầu và tham gia giao tiếp với khách hàng tiềm năng của bạn.

Các mô hình kiếm tiền

 1. Nhà khai thác nhận được lợi nhuận từ mỗi sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi bán ra.
 2. 80% số tiền được chuyển đến các nhà khai thác có các tài khoản mà người mua đã đến và 20% số tiền được chia cho tất cả các nhà khai thác còn lại.
 3. Theo cách này, các nhà khai thác luôn nhận được lợi nhuận từ mỗi lần bán.

Các mô hình kiếm tiền

 1. Bạn có thể nhận được Digital Doubles miễn phí.
 2. Chúng tôi sẽ kết nối Digital Doubles của bạn nếu bạn đặt hàng trong backoffice.
 3. Khi bạn chốt các giao dịch của mình, chúng tôi sẽ đề nghị bạn kết nối Digital Doubles của cá nhân của bạn.

 

những mục tiêu:

DD/DM

nhà khai thác dữ liệu
người sử dụng
mạng lưới
ngôn ngữ